Prof. Dr. Uğur Çınar

Prof. Dr. Uğur Çınar

Prof. Dr. Uğur ÇınarTrabzon, Vakfıkebirde 1965 yılında doğdum. Trabzon Cudibey İlkokulu, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu ve Trabzon Lisesi’ni bitirdim.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldum. Diyarbakır Ergani’de mecburi hizmet sonrası 1988 yılında girdiğim Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimimi 1992 yılında tamamladım.

Hatay Reyhanlı’da uzmanlık mecburi hizmeti sonrasında 1994 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başasistan olarak çalışmaya başladım.

Ses Hastalıkları ve Cerrahisi konusunda eğitim almak üzere 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri Boston şehri  Harvard Tıp Fakültesi Göz-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hastanesi’nde altı ay süre ile Steven Zeitels’in kliniğinde bulundum.

Hacettepe Üniversitesi’nde 2005 yılında girdiğim doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent ünvanı aldım. Büyük kısmı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen 18 yılın sonunda devlet hizmetinden 2006 yılında ayrılarak Acıbadem International Hastanesi’nde çalışmaya başladım.

Öğretim görevlisi olarak ders verdiğim İstanbul Aydın Üniversitesi’nden 2016 yılında Profesör ünvanı aldım ve halen Acıbadem International Hospital ve İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki görevlerime devam etmekteyim.

Evli olup 2001 doğumlu Selin ve 2006 doğumlu Can adlı iki çocuk babasıyım.

Mesleki ilgi alanlarım:

  • Burun hastalıkları
  • Çocuk kulak burun boğaz hastalıkları
  • Ses hastalıkları
  • Baş ve boyun bölgesi kanserleri
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Cinar, U., C. Vural, B. Cakır, E.Topuz, I. Karaman ve S. Turgut ‘Nocturnal enuresis and upper airway obstruction’, Int J Ped Otolaryngol, 59, 115-118 (2001).

Cinar, U., H. Seven, C. Vural, T. Basak, S. Alkan ve S. Turgut ‘Tuberculosis Tonsillitis’, Otolaryngol Head Neck Surg, 126, 448-449 (2002).

 Cakır, B., B. Dadas, T. Basak, U. Cinar, H. Ozdogan, B. Uslu ve S. Turgut, ‘Effect of topical 5-fluorouracil on closure time of myringotomies created by a radiofrequency surgical unit in guinea pigs’, Otol Neurotol, 23, 146-151 (2002).

 Cinar, U., C. Vural ve S. Turgut, ‘A laryngeal foreign body misdiagnosed as asthma bronchiale’,  J Eur Emerg Med, 10, 334-336 (2003).

 Cinar, U., C. Vural, T. Basak ve S. Turgut, ‘Oncocytic carcinoma of the parotid gland: Report of a new case’, Ear Nose Throat  J, 82, 699-701 (2003).

 Cinar, U., O. Yigit, C. Vural, S. Alkan, S. Kayaoglu ve B. Dadas, ‘Level of vocal folds as projected on the exterior thyroid cartilage’, Laryngoscope, 113, 1813-1816 (2003).

Topuz, E., O. Yigit,  U. Cinar ve H. Seven,     ‘Should hyperbaric oxygen be added to treatment in idiopathic sudden sensorineural hearing loss?’, Eur Arch Otorhinolaryngol  Oct 29 [Epub ahead of print]  (2003)

Yigit, O., U. Cinar, B. U. Coskun, G. Akgul, D. Celik, I. Celebi ve B. Dadas, ‘The evaluation of the effects of lateral osteotomies on the lacrimal drainage system after rhinoplasty using active transport dacryocystography’, Rhinology, 42, 19-22 (2004).

Seven, H., A. Gurkan, U. Cinar, C. Vural ve S. Turgut, ‘Incidence of occult thyroid carcinoma metastases in lateral cervical cysts’, Am J Otolaryngol, 25, 11-17 (2004).

Cinar, U., G. Akgul, H. Seven, M. Celik, S. Cinar ve B. Dadas, ‘The determination of the changes of the hypoglossal nerve function after suspension laryngoscopy with needle electromyography of the tongue’,  J Laryngol Otol, 118, 289-293 (2004).

Yigit, O.,  B. U. Coskun, H. Coskun, B. Yilmaz, S. Alkan, U. Cinar ve B. Dadas, ‘Efficacy of anti-adhesive barriers in secondary thyroidectomy: An experimental study’, Laryngoscope, 114(9), 1668-1673 (2004)

Cinar SO, Seven H, Cinar U, Turgut S. ‘Isolated bilateral paralysis of the hypoglossal and recurrent laryngeal nerves (Bilateral Tapia’s syndrome) after transoral intubation for general anesthesia’ Acta Anaesthesiol Scand, 49(1), 98-99 (2005).

Coskun BU, Cinar U, Sener BM, Dadaş B. ’Lymphoepithelial carcinoma of the larynx’

Auris Nasus Larynx, 32(2), 189-193, (2005).

Coskun BU, Cinar U, Savk H, Basak T, Dadas B. ’Isolated maxillary sinus Ewing’s sarcoma’ Rhinology 43(3), 225-228, (2005).

Cinar SO, Coskun BU, Cinar U, Erol MK, Oba S, Dadas B.  ‘Blood gas changes in patients undergoing laryngeal microsurgery’ Auris Nasus Larynx 33(3) 299-302, (2006).

Coskun BU, Cinar U, Seven H, Ugur S, Dadas B ‘The effect of the incision types in myringoplasty operations on cosmesis’ Eur Arch Otorhinolaryngol 263(9), 820-822, (2006).

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

Cinar, U., F. Elez ve A. Senvar, ‘The correlation between nasal polyp histopathology with serum total IgE levels’, 15th  World Congress of  Otorhinolaryngology Head and Neck  Surgery, Istanbul, Vol. II, 464-467, 1993.

Cinar, U., B.U. Coskun, O. Yigit, T. Basak ve B. Dadas, ‘The determination of the difference between the presence of  muscle in tonsillectomy specimens which were operated by staff surgeons and the residents’, 6th  Int. Conference on Pediatric ORL,

Athens, Int J Ped Otolaryngol, 68, 633-731, 2004.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Özer, M.A., N. Demirbilek, V. Görür, U. Çınar ve A. Şenvar, ‘Bir otitik hidrosefali olgusu’, Türk Otolarengoloji Arşivi, 29, 36-38 (1991).

Çınar, U., Ç. Vural ve A. Şenvar, ‘Fasial Dipleji (Bilateral fasial paralizi)’, Türk Otolarengoloji Arşivi, 30, 28-32 (1992).

Çınar, U., M. Çelikoyar, T. Başak, N. Caferler ve A. Şenvar, ‘Bir multipl primer tümör olgusu (Boyunda yerleşimli malign ekrin poroma + malign lenfoma)’, Türk Otolarengoloji Arşivi,  30, 171-174 (1992).

Çınar, U., N. Demirbilek, M. Çelikoyar, E. Aktan ve A. Şenvar, ‘Efüzyonlu otitis media tedavisinde H2 reseptör antagonistlerinin rolü’,  KBB Postası, 3, 126-129 (1994).

 Seven, H., A. B. Çalış, Ç. Vural, H. S. Özçelik, U. Çınar ve A. Şenvar, ‘Primeri bilinmeyen servikal metastaslar’, KBB Postası, 8, 9-16 (1998).

Çınar, U., A. B. Çalış, H. Seven, Ç. Vural, H. S. Özçelik, M. Çelikoyar ve A. Şenvar, ‘Our experience with pectoralis major myocutaneous flap and its complications in head and neck reconstruction’, Marmara Medical Journal, 12, 82-85 (1999).

Tilki, S., U. Çınar, Ç. Vural ve A. Şenvar, ‘Kulak cerrahisinde dril (tur) kullanımının postoperatif erken dönemde kemik yolu işitme eşikleri üzerine etkisi’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 7, 121-124 (2000).

Çınar, U., Z. Alkan, H. Özdoğan ve S. Turgut, ‘Boyun disseksiyonu ve radyoterapi sonrası tükürük akımında meydana gelen değişiklikler’, Türk Otolarengoloji Arşivi, 38, 116-119 (2000).

Ersoy, A., U. Çınar, Ç. Vural, S. Turgut ve H. Oktar, ‘Uzun süreli stomal solunum yapan total larenjektomize hastalarda trakea mukozasının elektronmikroskobik incelenmesi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, 38, 141-144 (2000).

Dadaş, B., U. Çınar, B. Çakır, B. Uslu, C. Özdoğan ve S. Turgut, ‘Larenks kanserinin tedavisinde level 1 diseksiyonu gerekli mi?’, Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi, 2, 103-105 (2000).

Çınar, U., A. Ersoy ve S. Turgut, ‘Total larenjektomi sonrası ses restorasyonunda Blom-Singer ses protezi kullanımı’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 8, 53-57 (2001).

Çınar, U., S. Alkan, B. Çakır, T. Başak ve S. Turgut, ‘Oral kavite ve orofarenks kanserlerinde mandibula tutulumunun belirlenmesinde klinik ve radyolojik değerlendirmenin rolü’, Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi, 3, 33-37 (2001).

Yavuz, E., U. Çınar, H. Seven, Ç. Vural ve A. Şenvar, ‘Tip 1 diabetes mellitusun sıçanlarda kulak zarı perforasyonlarının kapanması üzerine etkisi’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 8, 458-464 (2001).

Uslu, B., H. Seven, B. Dadaş, T. Başak, U. Çınar, H. C. Özdoğan, B. Çakır ve S. Turgut, ‘Kobaylarda (guinea pig) topikal mitomisin C uygulamasının miringotomi üzerine etkisi’, Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi, 3, 135-142 (2001).

Çınar, U., Ö. Yiğit, E. Topuz, G. Akgül, M. Ünlü, M. Başak, İ. Çelebi ve B. Dadaş, ‘Boyun metastazlarının gösterilmesinde palpasyon, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 9, 126-130 (2002).

Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, E. Topuz, G. Akgül, Ö .Ünsal ve B. Dadaş, ‘Supraglottik kanserlerde karşı boyun metastazları’, Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi, 4, 83-86 (2002).

Yiğit, Ö., U. Çınar, B. Uslu, G. Akgül, E. Topuz ve B. Dadaş, ‘Havayolu içeren ve içermeyen burun tamponların uyku sırasında arteryel kan gazları üzerine etkisi’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 9, 347-350 (2002).

Çınar, U., Ç. Vural, C. Yıldırım, T. Özdemir, S. Alkan, M. Ünlü, B. Çakır ve S. Turgut, ‘Ani işitme kayıplarında altı yıllık sonuçlarımız ve odyolojik bulguların prognoza etkisi’, Türk Otolarengoloji Arşivi, 41, 203-208 (2003).

Ünlü, M., Ö. Yiğit, U. Çınar, G. Akgül, S. Alkan, S. Turgut ve B. Dadaş, ‘Meniere hastalığında ventrilasyon tüpü yolu ile intratimpanik gentamisin uygulaması’, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi, 10, 63-66 (2002).

 Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, B. Çetin, E. Topuz, Ö. Ünsal, N. Özcan ve B. Dadaş, ‘Orofarenksde ve Blom-Singer ses protezi üzerinde üreyen Candida kolonizasyonu arasındaki ilişki ve bunun protez ömrü üzerine etkisi’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 9, 410-413 (2002).

 Çınar, U., Ö. Yiğit, S. Alkan, B. Uslu,  E. Topuz, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, ‘Larenjektomi ve ameliyat sonrası radyoterapinin tiroit fonksiyonları üzerine etkisi’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10, 226-230 (2003).

Yiğit, Ö.,  U. Çınar, B. Uslu, T. Başak, S. Alkan, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, ‘Topikal uygulanan askorbik asidin sıçan kulak zarı perforasyonlarında iyileşmeye etkisi’,  Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 11, 1-4 (2003).

Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu ve S. Alkan, ‘Pyocele of the middle turbinate: a case report’,  Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 12(1-2), 35-38, (2004).

 Çınar, U.,  Ö. Yiğit, T. Başak ve B. Dadaş, ‘Cavernous lymphangioma on the laryngeal ventricle in an adult patient: a case report’, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 11(4), 117-120, (2003).

Yiğit, Ö.,  U. Çınar, B. Uslu ve B. Dadaş, ‘Giant concha bullosa: a case report’,  Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 13(3-4), 77-79, (2004).

Yiğit, Ö.,  U. Çınar, B. Uslu ve B. Dadaş, ‘Tuberculous ulcer of the tongue: a case report’,  Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 13(3-4), 96-101, (2004).

Coskun BU, Seven H, Ugur S, Alkan S, Çınar U, Dadaş B. ‘Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları ve asistan eğitimi’  Turk Arch Otolaryngol 44(1), 14-17, (2006).

Can MG, Göz R, Balcı ŞT, Çınar U. ‘Geçirilmiş Baş-Boyun Cerrahisi ve Radyoterapi Hikayesi Bulunan Hastada Entübasyon Sonrası Gelişen Abondan Nazofarengeal Kanama’ Turkiye Klinikleri J Case Rep 23(3), 302-305, (2015).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 

Çöktü,Y., U. Çınar, M. Çelikoyar, M. A. Özer ve A. Şenvar, ‘Adenoid hipertrofi tanısında radyolojinin yeri’, Türk Otolarengoloji 21. Ulusal Kongresi, Kongre Kitabı 1091-1098, Antalya, 1991.

Çınar, U.,  S. Seçkin ve A. Şenvar, ‘A grubu beta hemolitik streptokoksik tonsillit farenjit tadavisinde Penisilin V ile Sefuroksim Aksetil karşılaştırılması’, Türk Otolarengoloji  21. Ulusal Kongresi, Kongre Kitabı 1104-1108, Antalya, 1991.

Çınar, U.,  H. S. Özçelik, S. Bultaç, S. Özbayır, M. Çelikoyar ve A. Şenvar, ‘Kronik otitis media tedavisinde Siprofloksasin ve Alkol Borik’in topikal kullanımlarının karşılaştırılması’, 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, ANKEM Dergisi, 6, 203, Kuşadası, 1992.

Bozkurt, A., Ç. Vural, U. Çınar, H. İplik ve A. Şenvar, ‘A grubu beta hemolitik streptokoksik tonsillofarenjit tedavisinde Azitromisin ile Sefuroksim Aksetil karşılaştırılması’, 23.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 387-390, Antalya, 1995.

Çınar, U.,  H. İplik, A. Bozkurt ve A. Şenvar, ‘Major baş boyun kanser cerrahisi antimikrobial proflaksisinde ampisilin-sulbaktam’ın etkinliği’, 23.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı,  243-246, Antalya, 1995.

7.5.6. Uzel, T.,  U. Çınar, H. Seven, B. Erdal ve A. Şenvar, ‘İnternal juguler venin korunduğu boyun diseksiyonlarından sonra venöz akımın renkli dopler ultrasonografi ile değerlendirilmesi’, 24.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 977-979, Antalya, 1997.

Bozkurt, A., U. Çınar, S. Tilki ve A. Şenvar, ‘Kronik sinüzit etyolojisinde nazal allerjinin yeri’, 24.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 167-170, Antalya, 1997.

İplik, H., H. Seven, U. Çınar, S. Tilki ve A. Şenvar, ‘Bell paralizili hastalarda serumda antiherpes antikor insidansı’, 24.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 487-489, Antalya, 1997.

Özçelik, H.S., A.B.Çalış, M.Çelikoyar, U.Çınar, Ç.Vural, H.Seven ve A. Şenvar, ‘Endoskopik sinüs cerrahisi’,  24.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 745-748, Antalya, 1997.

Çınar, U., B. Çakır ve Berna Uslu, ‘Akut otitis media tedavisinde üç günlük azitromisin tedavisi ile on günlük amoksisilin-klavulanik asit kullanımının karşılaştırılması’, Otitis Media Tedavisinde Yenilikler Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, 24, Erzurum, 1999.

Yiğit, Ö., U.Çınar ve G.Akgül, ‘Larenks kanseri tedavisinde uygulanan boyun diseksiyonu tiplerine göre çıkarılan lenfatik nod sayısının araştırılması’, 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, Özet Kitabı, 24, Antalya, 2001.

Alkan, S., Ö. Yiğit, U. Çınar, B. Uslu, E. Sözen ve B. Dadaş, ‘Hipofarenksde yerleşen kanser ile karışan dev ülsere lezyon: İlginç bir olgu’, 27.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 258, Antalya, 2003.

Yiğit, Ö., U. Çınar, B. Uslu, S. Alkan, M. Şener, T. Başak ve B. Dadaş, ‘Larenksin lenfoepitelyal karsinoması’, 27.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 256, Antalya, 2003.

Dadaş, B., Ö. Yiğit, E. Topuz, U. Çınar ve Ö. Ünsal, ‘Underlay ve over-under teknik miringoplasti sonuçlarının karşılaştırılması’,  27.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 257, Antalya, 2003.

Alkan, S., Ö. Yiğit, U.Çınar, B.Uslu, H.Şavk ve B.Dadaş, ‘Miringoplastide kullanılan temporal adele fasya greftinin kurutulmuş veya ıslak (taze) kullanılmasının ameliyat başarısına etkisi’, 27.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 75, Antalya, 2003. 

Diğer Yayınlar

Demirbilek, N., T. Koç ve U. Çınar, ‘Tüberküloz servikal lenfadenit (Scrofula)’, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 24, 541-546 (1990).

Çınar, U., A. B. Çalış, B. Uslu, N. Dinçbal ve A. Şenvar, ‘Anterior kraniofasial rezeksiyon: iki olgu sunumu’, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 31, 79-81 (1997).

Çınar, U., T. Uzel, B. Uslu, S. Yıldırım ve A. Şenvar, ‘Farengoözofageal defektin gastrik pull-up tekniği ile rekonstruksiyonu, iki olgu sunumu’,  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 32, 77-80 (1998).

Çınar, U., A. Ersoy, B. Uslu, E. Yavuz, Ü. İnce ve A. Şenvar, ‘Parotis bezinin primer lenfoması, olgu sunumu’,  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 32, 87-89 (1998).

 Vural, Ç. ve U.Çınar, ‘Larenjektomi sonrası ses restorasyonu’, Eğitsel Kurs, 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.