Bademcik enfeksiyonları nasıl tedavi edilir?

Bademciklerde oluşan virüs enfeksiyonlarının özel bir tedavisi yoktur. Antibiyotik kullanılması gerekmez. Beraberinde burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, ateş veya öksürük var ise bunlara yönelik tedavi yapılır. Bademciklerde beta enfeksiyonu gelişmiş ise mutlaka 10 gün süreyle penisilin grubu antibiyotik kullanımı gerekir. Eğer penisilin alerjisi var ise alternatif antibiyotikler kullanılabilir. Tedavide antibiyotik  ağız yolundan alınabileceği gibi damar yolu veya kalçadan enjeksiyon  şeklinde de kullanılabilir. Tedavinin mutlaka 10 güne tamamlanması gerekir. Aksi takdirde beta enfeksiyonunun kısa süre içinde tekrarlaması söz konusu olabilir. Beta enfeksiyonlarında tedavide ve korunmada  kalçadan uygulanan depo penisilin enjeksiyonları kullanılabilir. Enjeksiyon ağrılı olup  3 – 4 hafta süre ile kotuma sağlamaktadır.

Tekrarlayan bademcik enfeksiyonu nedir?

Bir yıl içerisinde üçten fazla bademcik enfeksiyonu varlığında ‘tekrarlayan bademcik enfeksiyonu’ndan söz edilir

Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi yeterli ilaç tedavisine rağmen yılda 3 ve üzeri bademcik enfeksiyonu geçirilmesini tekrarlayan bademcik enfeksiyonu olarak tanımlamış ve tedavide bademciklerin alınmasının uygun yöntem olacağını bildirmiştir.

Kronik bademcik iltihabı nedir?

Kronik boğaz ağrısı, ağız kokusu, bademcik üzerinde beyaz salgı birikimi ve çene altında büyük lenf bezi varlığı kronik bademcik iltihabınn belirtileridir. Bu tablonun tedavisinde bademciklerin alınması önerilmektedir.

Beta mikrobu taşıyıcılığı nedir?

Klinik olarak hastalık bulguları olmaksızın boğaz kültüründe beta pozitifliği varsa bu duruma beta taşıyıcılığı denilir. Bu kişilerde boğazda bulunan beta mikrobu hastalık yapmaz ve kişinin bulaştırıcılığı yoktur. Taşıyıcılık oranı okul çocuklarında %20’ye çıkabilmektedir. Taşıyıcılar ayrıca akut romatizmal ateş ve akut glomerülonefrit riski de taşımazlar. Taşıyıcılarda bademciklerin alınması önerilmez.

Boğaz kültürü nedir?

Boğaz enfeksiyonlarında etkenin beta mikrobu olup olmadığını anlamak için pamuklu çubuk ile bademcik üzerinden sürüntü alıp besiyerine ekilmesine boğaz kültürü denilir. Boğaz kültürü  ile ilgili şu bigiler önemlidir.

  1. Boğaz kültürü 48-72 saatte sonuçlanır.
  2. Boğaz kültürünün doğruluk oranı %95 dir.
  3. Yetersiz materyal alınması sonucu etkiler.
  4. Kültürün geç gönderilmesi sonucu etkiler.
  5. Yüzeyden alınan kültürler negatif çıkarken bazen bademciğin  derin bölgelerinden alınan kültürler pozitif olabilmektedir.

Büyük bademcik nedir?

Tıkayıcı boyutta bademcik - Prof. Dr. Uğur Çınar

Yenidoğan döneminde bademcik ve geniz eti küçüktür. Özellikle 1 – 4 yaşlarında boyutlarında büyüme görülür. Solunum yolu ile giren bakteriler ve  allerjik maddeler bademcik ve geniz eti tarafından tutulur ve  onlar da büyümeye neden olabilir. Ayrıca pasif sigara içiciliği ve allerji varlığı da geniz eti ve bademciklerde büyüme yapabilir. Bademcikler büyüklüğüne göre 5 kategoriye ayrılır.

  1. Bademcik boğaz boşluğunda görünmez
  2. Bademcikler boğaz boşluğunu %25 altında kapatır.
  3. Bademcikler boğaz boşluğunu % 25 – 50 oranında kapatır
  4. Bademcikler boğaz boşluğunu %50 – 75 oranında kapatır
  5. Bademcikler boğaz boşluğunu %75 üzerinde kapatır.

4. ve 5. kategori giren büyük bademcikler solunum yolunda daralmaya neden olur.

Büyük bademcik sınıflaması - Prof. Dr. Uğur Çınar

Bunlar da İlginizi Çekebilir